Friday 22 April 2016

Garis Mengapit Gambar

\begin{gather*}
\mathrel{\vcenter{
  \hbox{ \rule{0.4\textwidth}{0.5pt}
                }
  \hbox{ \rule{0.4\textwidth}{0.5pt}
                }              
                }}
{
\raisebox{-.4\height}{\includegraphics[scale=0.15]{<< $qrcode_image >>}}
}
\mathrel{\vcenter{
  \hbox{ \rule{0.4\textwidth}{0.5pt}
                }
  \hbox{ \rule{0.4\textwidth}{0.5pt}
                }              
                }}
\end{gather*}

Monday 18 April 2016

Mengenal Widows dan Orphans di Latex

Status : Draft

Suka menemukan teks yang tumpang tindih ? Sepertinya widows dan orphans dapat menolong Anda.

Referensi


  1. Widows and orphans in LaTeX, http://www.howtotex.com/tips-tricks/widows-and-orphans-in-latex/